Beleidsadvies

De samenleving zit vol in transitie en dat is volgens ons ook hard nodig om naar een volhoudbare wereld te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we van een op winstmaximalisatie gericht systeem toe moeten naar een systeem van waardecreatie en winstdeling. De energietransitie biedt daartoe een belangrijke kans.

Door onze systemen tegen het licht te houden, kunnen we andere keuzes maken over hoe we onze energie willen opwekken en hoe we de opbrengsten ervan willen verdelen. Het is onze missie om op zoveel mogelijk plekken bij te dragen aan eerlijke energie voor iedereen en daar is rechtvaardig en inclusief beleid voor nodig.

Wij dragen graag bij aan beleid dat kansenongelijkheid voorkomt en de mogelijkheden voor iedereen verbetert om mee te doen in onze samenleving. Niet alleen met een eerlijker verdeling van de opbrengsten, maar juist ook in eigenaarschap en regie.

Energie is een basisbehoefte en de energietransitie biedt kansen om onze energie zelf of gezamenlijk op te wekken. Dit zou zoveel mogelijk gestimuleerd en gesteund moeten worden door beleid van het Rijk en decentrale overheden. Wij helpen daar graag bij. 

We adviseren overheden in hun beleid. We denken mee over visie en strategie voor systeemverandering op de lange termijn en we organiseren concrete projecten en aanpakken, gericht op specifieke of algemene doelgroepen, voor snel resultaat. Een eerlijke energietransitie is daarbij altijd het uitgangspunt.

Veel overheden zien de meerwaarde van onze kennis en expertise.

Doordat wij, als externe adviseurs, met een frisse blik naar het beleid kijken, kunnen we een breekijzer zijn om vastgelopen processen in beweging te krijgen.

We zijn sensitief voor bestuurlijke verhoudingen en schakelen gemakkelijk tussen verschillende lagen. Van een overleg met de wethouder of minister tot aan een gesprek met bezorgde buurtbewoners aan de keukentafel. 

Methodeboek voor Lokaal Eigendom
Beleidsadvies afdracht bij Zonneparken
Beleidskader Zonneparken