Projectontwikkeling

Robin Doet ontwikkelt en begeleidt verduurzamingsprojecten. Onze kennis en expertise is breed, maar onze focus ligt op projecten op het raakvlak van duurzame opwek en lokale participatie, doorgaans daar waar verduurzaming niet vanzelfsprekend is, doordat er sprake is van een kennis- of kansenachterstand. Zo dragen we bij aan eerlijke energie voor iedereen.

Voor de projecten die wij ontwikkelen en/of begeleiden nemen we uiteenlopende expertise mee, van techniek en projectleiding tot communicatie en participatie.

Elk project heeft zijn eigen kenmerken en bijzonderheden, maar we zien dat meestal dezelfde vragen spelen: hoe neem je belemmeringen weg, en hoe betrek je de omgeving? Om projecten op een professionele en daadkrachtige manier uit te voeren, hebben we een aantal effectieve methodes ontwikkeld. In alle projecten blijft veel ruimte voor maatwerk en innovatie. 

De Zon Op Alle Daken-methode 
Met grote zonnedaken, maar ook prima toepasbaar bij andere duurzame opwekprojecten zoals zon op land, zonnecarports, wind en zelfs waterkracht, duurzame stroom produceren en de opbrengsten ervan inzetten om andere maatschappelijke doelen te versterken. Met onze Zon Op Alle Daken (ZOAD)-methode sluiten we aan op bestaand verenigingsleven.

Met duurzame opwek in de directe omgeving versterken we sport, cultuur of gaan we kansenongelijkheid en armoede tegen. Omdat niet overal een lokale energiecoöperatie is om de exploitatie van ZOAD-projecten op zich te nemen, heeft Robin Doet een samenwerkingsovereenkomst met coöperatie GOED zodat elk haalbaar project uitgevoerd kan worden en de opbrengsten bijdragen aan de lokaal gestelde doelen.

Zonnescholen

De basisschool is voor heel veel kinderen niet alleen een plek waar ze leren lezen, schrijven en rekenen, maar ze leren er ook dat de wereld groter is dan de muren van hun eigen huis. 

Wat ze op school leren passen ze ook thuis weer toe. Daarom willen veel schoolbesturen, naast dat het energieverbruik bespaart, graag hun schoollocaties verduurzamen.

Voor VvE’s, bedrijven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties bieden we maatwerkbegeleiding. Elke organisaties is weer anders. De ene zoekt een ontzorgingspartner terwijl de andere graag alleen een second opinion zoekt in een woud van regels, offertes en rapporten

We bieden graag díe begeleiding die nodig is en passen onze dienstverlening graag aan naar de gewenste begeleiding. Zeg maar, een soort strippenkaart waarbij we beschikbaar zijn als dat nodig is. 

Verduurzamingsprojecten
Nienoord

Voor de verduurzaming van het landgoed Nienoord werken wij aan de realisatie van groene-energieopwek.

Noordseveld

Energiecoöperatie Noordseveld wil meer Zon op Dak en energiearmoede tegengaan. Met onze Zon Op Alle Daken methode helpen wij hen dit te realiseren!

VvE Wilheminakade

We begeleiden de VvE Wilhelminakade in het proces en de praktische uitwerking van een zonnedak.

Zonneweide Raak

We hielpen met het proces, ruimtelijk beleid, financiering, fiscaal-juridische aspecten en solar-engineering.