Opweklocatie aanmelden

Lege daken inzetten voor het opwekken van duurzame energie is áltijd een goed idee, maar soms kan het voor de dakeigenaar financieel niet uit. Zonde om het dak leeg te laten terwijl er wél zonnepanelen op kunnen, toch? Robin Doet helpt!  Wij zijn al jaren actief in het ontzorgen van dakeigenaren: bij scholen, (boeren)bedrijven en maatschappelijke instanties hebben wij al de meest ingewikkelde dakprojecten uitgevoerd of vlot getrokken. Of het nou gedoe is met het aansluiten op het elektriciteitsnet of met een vergunning? We hebben het allemaal al eens meegemaakt en opgelost. Je weet dus zeker dat een ervaren ontwikkelingsteam met jouw dak bezig is, en dat alles veilig en gecontroleerd wordt uitgevoerd.

NB: Onze focus ligt op daken, maar andere opweklocaties zijn ook welkom!

Hoe werkt het?

1. Aanmelding en quickscan
Als het dak bij ons wordt aangemeld, voeren we een vlugge dakscan uit om in te schatten of het dak potentie heeft. We kijken hierbij naar ligging ten opzichte van de zon, netcapaciteit en eigendomsituatie. Staan de seinen op groen? Dan plannen we een schouw op locatie in.

2. Schouw op locatie
Tijdens de schouw op locatie komt onze solar engineer langs om alle technische details op te halen en te inventariseren welk huiswerk gedaan moet worden om tot een succesvolle uitvoering te kunnen overgaan. Met een schouwrapport, waarin alle benodigde informatie staat, als resultaat.

3. Opstalovereenkomst
Nadat we in beeld hebben welk huiswerk moet worden uitgezocht, vindt er een go/no-go moment plaats: zien de dakeigenaar én wij het zitten om dit project te gaan uitvoeren? Zo ja, dan sluiten we hier een opstalovereenkomst af waarin we de afspraken vastleggen.

4. Projectontwikkeling
Al het huiswerk gaan wij regelen. Dat doen wij allemaal. De dakeigenaar heeft er geen omkijken naar: de subsidieaanvraag, de verzekeringen, daksterkteberekeningen, aanpassen van de aansluiting op het net, etc. We zetten alles klaar om uitgevoerd te worden.

5. Uitvoering
Een gecertificeerde installateur zal in overleg met de dakeigenaar de zonnestroominstallatie plaatsen en aansluiten. Daarna voeren wij een technische keuring uit om te controleren of alles netjes en veilig is uitgevoerd

6. Optie tot coöperatief dak
Als je je dak beschikbaar stelt aan coöperatie GOED, zorgen wij ervoor dat de opbrengsten worden ingezet tegen energiearmoede of andere maatschappelijke doelen. Als dakeigenaar ontvang je een symbolische retributie (ca. 2-3 euro per paneel per jaar) en draagt met het beschikbaar stellen van het dak bij aan onze samenleving. De opbrengsten van het zonnedak gaan naar een maatschappelijk doel. Hoofdzakelijk verlichten we energiearmoede voor mensen in jouw buurt, maar in overleg kunnen de opbrengsten ook een andere maatschappelijke bestemming krijgen. Bijvoorbeeld als bijdrage voor gezonde voeding in de kantine van de sportclub van je kinderen, of voor een cultureel centrum dat graag zou verduurzamen maar daar geen geld voor heeft.