Met  Zonnescholen zijn al 130 scholen succesvol begeleid in het traject om zonnepanelen aan te schaffen. Het Zonnescholen-traject bestaat uit vier stappen; intake, zonnepaspoort, uitvoering en afronding. Met dit traject worden scholen volledig ontzorgt en profiteren ze daarnaast van alle kennis en ervaring die we met ons meebrengen.

In de eerste fase wordt de haalbaarheid onderzocht en worden mogelijke aandachtspunten in kaart gebracht. Als dan vervolgens groen licht wordt gegeven voor het project wordt in fase 2 alles geregeld tot aan de uitvoering. Na goedkeuring van het zonnepaspoort wordt de installatie geregeld waarna in de laatste fase alle lopende zaken worden afgehandeld en het dak wordt opgeleverd.