De gemeente Assen heeft de vergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een kleine zonneweide, ter hoogte van de afslag Assen-West. Burgerinitiatief coöperatie GOED zal hierbij optreden als exploitant, met als doel om de netto-opbrengsten volledig ten goede te laten komen van het tegengaan van energiearmoede en het versterken van sport en cultuur in Assen.

Het braakliggende stuk grond in de oksel van de afrit A28 Assen-West is aangemerkt als geschikte locatie voor een zonneweide. Na een openbare tender, gewonnen door maatschappelijke onderneming Robin Doet in samenwerking met coöperatie GOED, zal de zonneweide ontwikkeld worden en geëxploiteerd door de coöperatie. In oktober gaf de gemeenteraad al unaniem goedkeuring aan het plan en is de periode van ter inzagelegging nu ook zonder bezwaren afgerond. Afgelopen maandag is de vergunning daarom officieel afgegeven.

Voor coöperatie GOED-initiatiefnemer Musetta Blaauw is het belangrijk dat de opbrengsten lokaal terechtkomen, maar ook het project lokaal gedragen wordt. Blaauw: “Wij vinden het belangrijk dat we Assenaren betrekken bij deze zonneweide. Zo nodigen we iedereen uit om kosteloos lid te worden van onze coöperatie en zullen we mogelijkheden bieden om te investeren en mee te denken over hoe we de opbrengsten zo goed mogelijk kunnen inzetten om armoede tegen te gaan en om sport en cultuur in Assen te versterken.”

Coöperatie GOED zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Zo hebben onder andere Groningen, Sappemeer, Hilaard en Lichtenvoorde al één of meerdere GOED-daken, waarvan de opbrengsten lokaal en maatschappelijk goed terechtkomen.

Categorieën