De   Zon Op Alle Daken-methode  is ontwikkeld om de opbrengsten van zonnedaken ten goede te laten komen van maatschappelijke doelen. Het concept bestaat uit drie pijlers; Projectontwikkeling, exploitatie en opbrengsten weggeven. De projectontwikkeling wordt volledig verzorgd door ons. 

De ZOAD-methode biedt de mogelijkheid om voor de exploitatie samen te werken met bestaande, lokale energiecoöperaties. Mocht dit geen optie zijn, kunnen we deze projecten ook zelf exploiteren via coöperatie GOED. 

Het weggeven van de opbrengsten doen wij het liefste via lokale partijen, zoals bijvoorbeeld een stichting Dorpsbelangen of de lokale sportvereniging. Ook hierbij is er een mogelijk dat, waar nodig, we dit via stichting GOEDgeld zelf uitdelen aan mensen in energiearmoede.